Ishallen

Ordningsregler i ishallen

Ordningsreglerna är framtagna av Hockey- och Konståkningssektionen tillsammans för att ishallen ska bli omhändertagen på rätt sätt. Reglerna grundar sig på en ömsesidig respekt för varandras verksamheter. Båda sektionerna bedriver verksamhet i ishallen, och vi vill ha en säker och trevlig miljö för alla våra medlemmar – oavsett om de spelar ishockey eller åker konståkning.

Då ishallen och omklädningsrummen behöver städas har vi tittat på att anlita ett av Storstockholms främsta städbolag. www.stadbolagett.se.

  • Man får ej beträda isen under spolning.
  • Håll alla sargdörrar stängda när verksamhet pågår på isen.
  • Det är inte tillåtet att skjuta slagskott utanför isen.
  • Uppvärmning, fys- och markträning får förekomma i hallen så länge man respekterar den verksamhet som pågår på isen. Detta innebär att man är tyst och ej stör. Ledare bör vara närvarande vid dessa träningspass.
  • När uppvärmning/markträning sker inne i ishallen bör man undvika att springa på plåten.
  • Teknikträning med puck sker inte inne i hallen under konståkningspass – om man inte kommit överens om något annat.
  • Matchförberedelser i sekretariatet är okej (när annat lag/sektion har verksamhet på isen), men man bör minimera antalet personer.
  • Inget cyklande eller inlinesåkande i hallen.  Det är inte tillåtet att leka kull/jaga varandra inne i ishallen eller på parkeringen.
  • Man hoppar inte hopprep eller spelar hockey i korridoren eller i caféet.

Ovan regler gäller tillsammans med de ordningsregler som sitter uppsatta i omklädningsrummen.